Уманський НУС | сьогодні: 25.06.2024

Випуск №85. Частина 1, 2014

1 Полєнок А.В. Вплив способів обробітку ґрунту та норм добрив на кормову продуктивність сільськогосподарських культур в умовах чекових зрошуваних систем
УДК: 631.51:633.17, стор. 130-135, завантажень (560)
2 Степенко Т.А. Вивчення загальної і специфічної комбінаційних здатностей колекційних зразків вихідних форм перцю солодкого (capsicum annuum) у закритому ґрунті за показниками раннього і загального урожаю
УДК: 631.527.33:635.649, стор. 124-129, завантажень (570)
3 Чернецький В.М.
Вдовенко С. А.
Костюк О. О.
Особливості формування фотосинтетичного потенціалу бобу овочевого за різної продуктивності в умовах вінницької області
УДК: 581.132:635.65.003.13 (477.44), стор. 118-123, завантажень (674)
4 Світовий В.М.
Черно О.Д.
Вміст бору в пшениці озимій вирощеній на чорноземі опідзоленому
УДК: 631.81.095.337: 631.453, стор. 111-117, завантажень (624)
5 Хахула В.С. Вплив агрометеорологічних умов на ріст і розвиток пшениці озимої
УДК: 633, стор. 102-111, завантажень (367)
6 Рожко В. І.
Малинка Л.В.
Барзо І. Т.
Урожайність, якість товарного насіння та симбіотична діяльність рослин нуту залежно від застосування інокуляції та мінеральних добрив
УДК: 633, стор. 97-102, завантажень (469)
7 Овчарук О.В. Агроекологічна характеристика сортів квасолі звичайної та їх продуктивність в умовах Західного Лісостепу
УДК: 635.652/.654:631.558.3, стор. 92-97, завантажень (605)
8 Ображій С.В. Забур’яненість посівів залежно від систем основного обробітку і рівнів удобрення ґрунту в зернопросапній сівозміні центрального лісостепу України
УДК: 631.46/.51.021./.582, стор. 84-92, завантажень (397)
9 Каленська С.М.
Новицька Н.В.
Рожко В. І.
Малинка Л.В.
Барзо І. Т.
Поліпшення посівних якостей насіння нуту за допомогою наночастинок біогенних металів
УДК: 633, стор. 79-83, завантажень (583)
10 Уліч Л.І.
Уліч О.Л.
Каражбей Г.М.
Гринів С.М.
Терещенко Ю.Ф.
Екологічна пластичність нових сортів озимої пшениці за різних ґрунтово-кліматичних умов
УДК: 633.11.631.5, стор. 73-78, завантажень (1014)
11 Барат Ю.М.
Кулик М.І.
Вплив допосадкової обробки садивного матеріалу на врожайність бульб картоплі
УДК: 635.21:631.559:631.53.027, стор. 69-73, завантажень (421)
12 Баган А.В. Вплив сортових властивостей та удобрення на урожайність пшениці озимої
УДК: 633.11: 631.526.3: 631.8: 631.559, стор. 65-68, завантажень (405)
13 Пую В.Л. Метод морфологічного аналізу назви наукової продукції, як формули її змістовності та актуальності
УДК: 167:001.8:004.912, стор. 59-65, завантажень (380)
14 Плакса В. М.
Куць Р. О.
Дибко М. І.
Дударчук І. С.
Коленда О. В.
Продуктивність пшениці ярої залежно від удобрення в умовах Західного Полісся України
УДК: 633.11”321”:631.559.8, стор. 55-59, завантажень (757)
15 Москалевська Ю.П.
Патика М.В.
Функціональне різноманіття мікробіоти чорнозему типового при вирощуванні буряка цукрового
УДК: 631.46:631.5:633.63, стор. 47-54, завантажень (375)
16 Молдован Ж.А. Формування продуктивності кормових культур пізніх строків сівби та їх сумісних посівів із соєю залежно від способів основного обробітку ґрунту та удобрення
УДК: 633.2.03:631.411, стор. 40-47, завантажень (489)
17 Чернобай С.В.
Рожков А.О.
Урожайність ячменю ярого за впливу норми висіву та застосування позакореневих підживлень біопрепаратами і мікродобривами
УДК: 633.16„321”: 631.559]: [631.531.048+631.816.12, стор. 35-39, завантажень (486)
18 Кравець І.С.
Адаменко Д.М.
Шкідливий ентомоакарикомплекс промислових насаджень яблуні в Лісостепу
УДК: 634.11.:663.2593:663.1:653, стор. 29-34, завантажень (567)
19 Богульська C.В. Апробація агробактеріальної трансформації соняшника методом in planta
УДК: 631.52.001.73:633.85, стор. 25-29, завантажень (433)
20 Дубін О.М.
Василенко О. В.
Екологічна оцінка складу атмосферного повітря у зоні тваринницьких комплексів
УДК: 504.3:631.14:636.2, стор. 20-25, завантажень (640)
21 Полторецький С.П. Особливості формування структури насінницьких посівів проса залежно від способу сівби та норми висіву в умовах Правобережного Лісостепу
УДК: 631.53.01:633.17(477.46), стор. 13-19, завантажень (813)
22 Парій Ф.М.
Рябовол Л.О.
Рябовол Я.С.
Апробація способів отримання гібридів жита озимого за різних генетичних систем контрольованого розмноження
УДК: 631.527.581.143:633.14, стор. 8-12, завантажень (805)