Уманський НУС | сьогодні: 25.06.2024

Випуск №85. Частина 2, 2014

1 Сарафонова І.С. Структурно-динамічні характеристики розвитку ринку продукції переробки олійних культур в сучасних економічних умовах
УДК: 338.3:492, стор. 265-274, завантажень (807)
2 Копитіна І. В. Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів враховуючи економічний розвиток країни
УДК: 336.1/.5, стор. 260-264, завантажень (576)
3 Бондарець В.В. Тенденції розвитку молокопереробних підприємств
УДК: 339.137.2:334.716 – 035.57, стор. 255-260, завантажень (894)
4 Власюк С.А. Фінансування сільського господарства у контексті сучасних умов
УДК: 631.162:338.434, стор. 249-254, завантажень (611)
5 Бондаренко Н. В. Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб в Україні
УДК: 336.71:336.74, стор. 242-248, завантажень (539)
6 Барабаш Л.В. Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави
УДК: 338.436:001.891.3, стор. 235-242, завантажень (766)
7 Парубок Н. В. Теоретичні аспекти розвитку інтеграції в АПК
УДК: 338.436:001.891.3, стор. 228-234, завантажень (483)
8 Мудрак Р.П. Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті європейської інтеграції
УДК: 338.439.5:330.131.7.004.122:339.92, стор. 219-228, завантажень (234)
9 Гринчак О.В.
Марін Б.М.
Прикладна інформаційна технологія розв’язування задач заміни сільськогосподарських машин
УДК: 62-93:631.171:658.587, стор. 213-218, завантажень (840)
10 Лозова О.А. Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми
УДК: 338.484, стор. 209-213, завантажень (615)
11 Мартинюк І.І.
Романишин С. Б.
Вплив концентрації сільськогосподарського виробництва та його диверсифікації на розвиток дрібнотоварних підприємств
УДК: 338.33:334.72, стор. 203-209, завантажень (574)
12 Концеба С.М. Виправлення помилок при введенні початкових залишків основних засобів в програмі «1с: Підприємство 8. 2»
УДК: 681.518:657.421, стор. 196-203, завантажень (632)
13 Гуменюк А.В. Концепція екологічного маркетингу в діяльності аграрних підприємств
УДК: 631.147.001.11:631.1.027, стор. 193-196, завантажень (891)
14 Вуйченко М.А. Побудова моделей регулювання наслідків поглиблення сегментації ринку праці в аграрній сфері
УДК: 338.43.331.3, стор. 186-192, завантажень (786)
15 Тупчий О.С. Відтворення багаторічних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі садівництва
УДК: 631.538:634.003.13, стор. 181-186, завантажень (409)
16 Господаренко С. Г. Особливості формування стратегії розвитку підприємств виробників молока
УДК: 334.72:631.14:636.034, стор. 173-180, завантажень (438)
17 Коваль Л.М. Основні форми та особливості землеволодіння у розрізі історії людської цивілізаці
УДК: 349.412.4:930.85, стор. 163-172, завантажень (730)
18 Слатвінська Л.А. Сутність системності інвестування молокопродуктового підкомплексу
УДК: 631.164.23, стор. 156-163, завантажень (519)
19 Бурик А.Ф.
Желєзний М.Ф.
Вдосконалення матеріального стимулювання в сільськогосподарських формуваннях у ринкових умовах
УДК: 331.101.3:631.15, стор. 149-156, завантажень (899)
20 Приліпко С.М. Джерела формування інвестиційних ресурсів та фінансування заходів соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області
УДК: 330.322.1:316.42:330.34, стор. 137-148, завантажень (685)