Уманський НУС | сьогодні: 12.08.2021

Випуск №83. Частина 2, 2013

1 Хрипун В.М. МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ МЕНЕДЖЕРАМИ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ФІРМ
УДК: 331.101.3 – 057.212:331.105.24:631.145, стор. 282-289, завантажень (826)
2 Жученко Д.Б. ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА
УДК: 338.43:638.1, стор. 275-82, завантажень (252)
3 Брусенко М.А. СТРУКТУРУВАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ (СТРАТЕГІЇ) ДЕРЖАВИ У РОЗРІЗІ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
УДК: 351.746.1:338.432:332.021, стор. 269-275, завантажень (250)
4 Кравченко Т.О. ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ
УДК: 167:330.14:330.8, стор. 261-269, завантажень (272)
5 Стецюк С.С. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
УДК: 338.435, стор. 253-261, завантажень (345)
6 Улянич К.Ф. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УДК: 65.012.45, стор. 248-253, завантажень (334)
7 Тимчук С.В. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКУ ЛІСОПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ
УДК: 339.56: 691.11, стор. 240-248, завантажень (536)
8 Світовий О.М. РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМУВАННІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЗЕРНОВИРОБНИЦТВІ
УДК: 338.43:633.1, стор. 234-240, завантажень (413)
9 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Улянич К.Ф.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАХУВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ
УДК: 368.5, стор. 227-234, завантажень (710)
10 Маринюк А. Ю. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО
УДК: 33.338.432, стор. 219-227, завантажень (664)
11 Каричковський В.Д.
Хоменко М.А.
СТАН ВИРОБНИЦТВА ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
УДК: 338.43:633/635, стор. 215-219, завантажень (254)
12 Бутило І.А. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЕТ
УДК: 662.6/9:662.663:662.63, стор. 209-215, завантажень (518)
13 Головчук Л.А. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
УДК: 35.075.5: 338.432, стор. 203-209, завантажень (656)
14 Бутило Р.І. СТАН РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ
УДК: 330.131, стор. 197-203, завантажень (332)
15 Вуйченко М.А. ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ СЕГМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ АГРАРНОЇ СФЕРИ
УДК: 338.43.331.3 , стор. 183-189, завантажень (489)
16 Байрак О.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УДК: 336.717.18:338.43, стор. 189-197, завантажень (839)