Уманський НУС | сьогодні: 25.06.2024

Випуск №82. Частина 2, 2013

1 Бортник Т.І.
Лементовська В.А.
Харенко А.О.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
УДК: 658.8:504:338, стор. 276-283, завантажень (520)
2 Боровик П.М.
Колотуха С.М.
Бечко В.П.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 270-276, завантажень (865)
3 Барабаш Л.О. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА
УДК: 334.012.33:338.434:634, стор. 264-270, завантажень (497)
4 Бечко П. К.
Кулик К. О.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УДК: 338.434:631.11, стор. 260-264, завантажень (973)
5 Бурляй О.Л.
Бурляй А. П.
Харенко А.О.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
УДК: 65.325, стор. 249-259, завантажень (1419)
6 Комісаренко Є. М. ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА
УДК: 332.13:338.43:633.1, стор. 243-248, завантажень (649)
7 Барабаш Л.В.
Концеба С.М.
ОЦІНКАЕФЕКТИВНОСТІФУНКЦІОНУВАННЯМЕХАНІЗМУОПОДАТКУВАННЯДОХОДІВФІЗИЧНИХОСІБВУКРАЇНІНАСУЧАСНОМУЕТАПІ
УДК: 336.225.621.11.003.13, стор. 233-242, завантажень (584)
8 Побережець Н.Б. ТЕНДЕНЦІЇ КОН’ЮНКТУРИ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ
УДК: 339.13:665.344.2, стор. 225-233, завантажень (613)
9 Мовчанюк А. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ
УДК: 338.512:636.2, стор. 217-225, завантажень (437)
10 Мазур Г. Ф. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ У ЗРІЗІ ПРОБЛЕМ ЙОГО ІНВЕСТУВАННЯ
УДК: 330.342:631.16, стор. 210-217, завантажень (623)
11 Прокопчук О.Т. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
УДК: 368.54 (477), стор. 197-210, завантажень (447)
12 Школьний О.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ
УДК: 001.890:339.9+338.43, стор. 191-197, завантажень (864)