Уманський НУС | сьогодні: 14.04.2024

Випуск №84. Частина 2, 2014

1 Самойлик М.С. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ
УДК: 330.15:504.06, стор. 271-280, завантажень (535)
2 Фоменко Л.Г. ГЕНЕЗИС СИСТЕМИ ЗБУТОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК НОВІТНЬОГО ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УДК: 658.8:63, стор. 264-271, завантажень (624)
3 Неміш П.Д. ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ АПК ТА ЙОГО БАГАТОГРАННА ПРИРОДА
УДК: 330.131.7, стор. 256-264, завантажень (603)
4 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Бечко В.П.
ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
УДК: 336.22, стор. 249-256, завантажень (632)
5 Мазур Ю.П. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗНАНЬ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН
УДК: 657:378, стор. 243-248, завантажень (420)
6 Мудрак Р.П. ВИРОБНИЦТВО БІОПАЛИВА ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ
УДК: 620.952:338.439.02(477), стор. 236-243, завантажень (626)
7 Кіпіоро І.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УДК: 631.164.23, стор. 230-236, завантажень (981)
8 Тупчий О.С. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ
УДК: 631.14:631.164.6:634, стор. 222-230, завантажень (470)
9 Гарбар В.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
УДК: 631.22:631.1.016, стор. 214-221, завантажень (619)
10 Балян А.В. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
УДК: 631.164.23, стор. 207-213, завантажень (549)
11 Доронін А.В. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ
УДК: 338.43:633.63, стор. 197-207, завантажень (874)
12 Саковська О.М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
УДК: 338.436, стор. 193-197, завантажень (475)
13 Мельник В. В. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ, ЯК ГОЛОВНА ПРИЧИНА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
УДК: 321.01, стор. 185-193, завантажень (738)
14 Уланчук В.С.
Кузьменко О.А.
СТАН ВИРОБНИЦТВА ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ КАНАЛІВ ЗБУТУ ГРЕЧКИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УДК: 330.341.2:633.12(477.65), стор. 178-184, завантажень (567)
15 Вуйченко М.А. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
УДК: 338.48:336.67 , стор. 172-177, завантажень (696)
16 Непочатенко В.О. РИНКОВА ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ, ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УДК: 658.15, стор. 162-172, завантажень (720)
17 Шевченко Н.О. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
УДК: 657:634.1, стор. 155-162, завантажень (1814)
18 Оляднічук Н.В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
УДК: 657, стор. 149-155, завантажень (872)
19 Ткаченко Т.А. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
УДК: 658.8.012.12: 631.1: 339.187, стор. 143-148, завантажень (767)
20 Непочатенко О.О.
Прокопчук О.Т.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ
УДК: 334.732, стор. 135-143, завантажень (823)