Уманський НУС | сьогодні: 12.03.2021

Наші автори

Парфенюк О.О.

Парфенюк О.О.Уманська дослідно-селекційна станція ІБК і ЦБ НААН

Пащенко Ю. П.

Пащенко Ю. П.

кандидат біологічних наук

Таврійський державний агротехнологічний університет

Попова Л. М.

Попова Л. М.

кандидат сільськогосподарських наук

Одеський державний аграрний університет

Рогальський С.В.

Рогальський С.В.

кандидат сільськогосподарських наук

Уманський національний університет садівництва

Свистунова І.В.

Свистунова І.В.

кандидат сільськогосподарських наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Слюсар І.Т.

Слюсар І.Т.

доктор сільськогосподарських наук

ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Сонько С. П.

Сонько С. П.

доктор географічних наук
Завідувач кафедри екології та безпеки життєдіяльності
Уманський національний університет садівництва

Фалатюк Л.В.

Фалатюк Л.В.

кандидат сільськогосподарських наук

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Хреновськов Е. І.

Хреновськов Е. І.

доктор сільськогосподарських наук

Одеський державний аграрний університет

Швець О. В.

Швець О. В.Міжнародний університет бізнесу і права

Шемякіна О.М.

Шемякіна О.М.

аспірант

Уманський національний університет садівництва

Шупило О.В.

Шупило О.В.

аспірант

Уманський національний університет садівництва