Уманський НУС | сьогодні: 23.09.2020

Барабаш Л.В.

Місце роботи
Уманський національний університет садівництва

Статті

#PDFНазва статтіЖурнал
1 Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій Випуск №86. Частина 2, 2014
2 КАМЕРАЛЬНІ ПОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ І МЕТОДИ ЇХ ПРОВЕДЕННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Випуск 96 Частина 2, 2020
3 ОЦІНКАЕФЕКТИВНОСТІФУНКЦІОНУВАННЯМЕХАНІЗМУОПОДАТКУВАННЯДОХОДІВФІЗИЧНИХОСІБВУКРАЇНІНАСУЧАСНОМУЕТАПІ Випуск №82. Частина 2, 2013
4 РОЛЬ КОРПОРАТИВНОГО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Випуск 94 Частина 2, 2019
5 Розвиток фінансового ринку в Україні Випуск №89. Частина 2, 2016
6 Напрями оптимізації державної підтримки аграрних товаровиробників Випуск №92. Частина 2, 2018
7 Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України Випуск №91. Частина 2, 2017
8 ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск 96 Частина 2, 2020
9 Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків Випуск №90. Частина 2, 2017
10 Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави Випуск №85. Частина 2, 2014
11 Основи підвищення соціальної спрямованості податку на доходи фізичних осіб Випуск №86. Частина 2, 2014
12 ВПЛИВ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ НА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск 95 Частина 2, 2019
13 Соціальне спрямування податкового регулювання в Україні Випуск №88. Частина 2, 2016