Уманський НУС | сьогодні: 10.12.2018

Наші автори

Алєксєєв О. О.

Алєксєєв О. О.Вінницький національний аграрний університет

Андрєєва Л. С.

Андрєєва Л. С.

кандидат сільськогосподарських наук

Верхняцька дослідно-селекційна станція

Антіпов І.А.

Антіпов І.А.

кандидат сільськогосподарських наук

Аніщенко Г. Ю.

Аніщенко Г. Ю.

кандидат економічних наук

Уманський національний університет садівництва

Афоніна О.А.

Афоніна О.А.Центральний науково-дослідний інститут хімії та механіки

Бабенко Д.В.

Бабенко Д.В.ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Баган А.В.

Баган А.В.

кандидат сільськогосподарських наук

Полтавська державна аграрна академія

Базалій В.В.

Базалій В.В.ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

Байрак О.М.

Байрак О.М.

аспірант

Уманський національний університет садівництва

Балабак А.Ф.

Балабак А.Ф.

доктор сільськогосподарських наук

Уманський національний університет садівництва

Балабак О.А.

Балабак О.А.

кандидат сільськогосподарських наук

Національний дендрологічний парк «Софіївка»

Балагура О. В.

Балагура О. В.

доктор сільськогосподарських наук

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України