Уманський НУС | сьогодні: 10.12.2018

Наші автори

 Денис О.Б.

Денис О.Б.

кандидат економічних наук

Львівський інституту банківської справи ДВНЗ «Університет банківської справи»

 Деркач Н. А.

Деркач Н. А.

старший науковий співробітник

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН

 Дорошенко О.О.

Дорошенко О.О.

кандидат економічних наук

Національний університет водного господарства та природокористування

 Дрозд О.О.

Дрозд О.О.

кандидат сільськогосподарських наук

 Кнігніцька Л. П.

Кнігніцька Л. П.

молодший науковий співробітник
У статті розкрито проблему забур’яненості посівної площі під льон-довгунець на території Прикарпаття, розглянуто причини й наслідки забур’янення, шляхи його подолання. Показано вплив різних способів обробітку ґрунту на забур’яненість цієї прядивної культури. Подано результати власних досліджень і спостережень щодо забур’янення посівів льону-довгунцю.
Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

 Коваленко О.С.

Коваленко О.С.

кандидат економічних наук

Уманський національний університет садівництва

 Кравець В. Б.

Кравець В. Б.Уманський національний університет садівництва

 Луцишин О. З.

Луцишин О. З.

кандидат географічних наук

Львівський національний університет імені Івана Франка

 Любченко І.О.

Любченко І.О.

аспірант

Уманський національний університет садівництва

 Мамотенко Д.Ю.

Мамотенко Д.Ю.

кандидат економічних наук

Запорізький національний технічний університет

 Мельник І.О.

Мельник І.О.

науковий співробітник

 Невлад В.Ф.

Невлад В.Ф.

кандидат економічних наук

Уманський національний університет садівництва